Имам право да знам! – Кампања за одбележување на меѓународниот ден за слободен пристап до информации