Колку е унапредено нивото на транспарентност во работењето на јавните институции во изминатите 10 години?

Линк до видео: https://www.youtube.com/watch?v=bph2ILs9qvE