План за спроведување на Програмата Здравствена заштита ориентирана кон заедницата на сите нивоа – Министерство за здравство