Заклучоци од регионалната конференција „Пристап до информациите и отворени податоци“

Zaključci sa regionalne konferencije „Pristup informacijama i otvoreni podaci“

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) 28. septembra 2016. godine organizovao je regionalnu konferenciju povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama pod nazivom „Pristup informacijama i otvoreni podaci“. Učesnici konferencije prisutnima su kroz prezentacije istraživanja primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH i regionu, te kroz diskusiju nastojali približiti principe i standarde proaktivne transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti.

Konferencija je rezultirala sljedećim zaključcima i preporukama:

– Jačati instituciju Upravnog inspektorata kojoj prevashodno nedostaju ljudski kapaciteti;
– Inicirati izmjene postojećih Zakona o slobodi pristupa informacijama (ZOSPI) u smislu uvođenja proaktivnih odredbi;
– Pri izmjenama postojećih propisa voditi računa da entitetski Zakoni o slobodi pristupa informacijama takođe sadrže inspekcijske i kaznene odredbe;
– Osnažiti postojeći institucionalni okvir koji vodi računa o primjeni ZOSPI;
– Većina prisutnih dala je punu podršku konceptu proaktivne transparentnosti i naglasila da pored toga što je potrebna jaka politička volja, neophodni su i programi jačanja kapaciteta u javnoj upravi i zajedničko djelovanje institucija svih nivoa vlasti kako bi se ostvarili bolji rezultati u oblasti transparentnosti, odgovornosti i otvorenosti;
– Učesnici konferencije su konstatovali da veliku korist od proaktivne objave podataka i informacija mogu imati i institucije jer je na svim nivoima vlasti, i horizontalno i vertikalno, izražen problem protoka informacija, odnosno i sami uposlenici u javnim institucijama teško dolaze do traženih podataka.

TI BiH je na konferenciji prezentovao nalaze Istraživanja o primjeni ZOSPI u radu javnih preduzeća. U nastavku su glavni nalazi istraživanja:

Istraživanjem je obuhvaćeno 371 javno preduzeće u Bosni i Hercegovini, i to 190 preduzeća u Republici Srpskoj i 181 preduzeće u Federaciji BiH.

Od svih javnih preduzeća tražene su sledeće informacije:
– kopije svih ugovora o javnim nabavkama radova, roba i usluga, zajedno sa pripadajućim aneksima svih zaključenih ugovora u toku 2015. godine;
– kopije Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
– spisak svih zaposlenih koji su u radnom odnosu, nezavisno od vrste i trajanja ugovornog odnosa.

U Zakonom predviđenom roku u Republici Srpskoj odgovorilo je 39,4%, a u FBiH 27,6% javnih preduzeća;
U 36.6% slučajeva procedura je trajala duže od mjesec dana, dok zakon propisuje rok od 15 dana;

Za sada je ukupno podneseno 39 tužbi zbog povrede ZOSPI protiv javnih preduzeća koja odbijaju dostaviti tražene informacije. Istraživanje možete pronaći na linku: istrazivanje-o-primjeni-zakona-o-slobodi-pristupa-informacijama-u-bih-2016-tibih

Извор: Transparency International BiH – 30.09.2016