Проактивна транспарентност: Иднината на правото на информации?

 

Со овој документ се идентификуваат четирите примарни двигатели за проактивно објавување информации во текот на историјата. Првиот се однесува на потребата јавноста да се информира за законите и одлуките и за нејзиното право да биде информирана, односно да ги знае своите права и обврски. Вториот се однесува на барањето на јавноста за информации за да се добие отчетност од владата за време на изборите и помеѓу нив. Третиот се однесува на потребата од информации за да се земе активно учество во носењето одлуки. Четвртиот се однесува на обезбедување информации на јавноста, што се потребни за да се добие пристап до владините услуги, што значително се има проширено во последната деценија со подемот на електронскиот пристап до услуги или „e-влада“…

Прочитај повеќе