Вести

> <
 • Топ Тема На Ваша Страна - Ретки болести (11.12.2017)
  Повеќе
 • Граѓански буџет – Министерство за финансии на РМ
  Повеќе
 • Министерството за финансии го објави Граѓанскиот буџет
  Повеќе
 • Open Data #Infographic - 2 Case Studies
  Повеќе
 • Open Budget Data for What?
  Повеќе
 • How Does Civil Society Use Budget Information?
  Повеќе
 • How are the GIFT Principles on Public Participation in Fiscal Policy being incorporated in international fiscal openness instruments?
  Повеќе
 • Public participation Principles Guide
  Повеќе

Настани

> <
 • Регионална обука за Мониторинг на Буџети и Застапување
  Повеќе
 • Колку пари се издвојуваат за третман на ретките болести
  Повеќе
 • Работилница за развој на стратегија за застапување за унапредување на транспарентноста и отчетноста во работењето на јавните институции
  Повеќе
 • Обезбедување одржливост на програмите за намалување на штети од употреба на дроги со средства од акцизите за пиво, за етил алкохол и за цигари
  Повеќе
 • Имам право да знам! – Кампања за одбележување на меѓународниот ден за слободен пристап до информации
  Повеќе
 • Работилница за буџетско застапување и примена на методологијата за мониторинг и анализа на буџети на програмите за намалување на штети од користење на дроги
  Повеќе
 • Работилница за буџетско застапување и примена на методологијата за мониторинг и анализа на буџети на програмите за намалување на штети од користење на дроги
  Повеќе
 • Заклучоци од регионалната конференција „Пристап до информациите и отворени податоци“
  Повеќе

Публикации

> <
 • Дали и колку Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство за 2016-2018 допринесе за олеснување на пристапот до информации од јавен карактер и унапредување на нивото на Фискалната Транспарентност?
  Повеќе
 • Јавните набавки, сива зона во работењето на јавниот здравствен сектор
  Повеќе
 • Нивото на реактивна транспарентност на јавните институции во 2015 наспроти 2016 година
  Повеќе
 • Оцена на степенот на реактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2016 година
  Повеќе
 • Во 2015 година нема напредок во нивото на транспарентност на јавните институции во РМ
  Повеќе
 • Дали вклучувањето во иницијативата за Отворено владино партнерство за Владата на РМ претставува приоритет или пак само следење на глобалните трендови?
  Повеќе
 • Аларм 32 – Буџетот за здравство на РМ за 2016 година
  Повеќе
 • Водич за отворена влада - Наменски извештај
  Повеќе