Вести

> <
 • Што Владата на РМ планира да прави со парите на граѓаните во 2017 година?
  Повеќе
 • Централната власт најзатворена за парите
  Повеќе
 • ЗОШТО ПАК: Еврообврзницата како судбина и задолжување од нови 300 милиони евра?
  Повеќе
 • Буџетот за 2017 пред Собраниска комисија во среда
  Повеќе
 • Владата го усвои Предлог-буџетот за 2017 година
  Повеќе
 • Изгласан вториот ребаланс на буџетот – 35 милиони евра за граѓаните погодени од поплавите
  Повеќе
 • И по 10 години од донесувањето, Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер не се применува во целост
  Повеќе
 • Видео за тоа каде одат нашите пари и кои се правата на граѓанинот
  Повеќе

Настани

> <
 • Видео за буџетскиот процес во РМ, вклучување во процесот и информирање за текот на спроведувањето
  Повеќе
 • Колку е унапредено нивото на транспарентност во работењето на јавните институции во изминатите 10 години?
  Повеќе
 • Отворено владино партнерство – подобрување на процесот на подготовка на акциониот план за поефикасни мерки
  Повеќе
 • Работна група за следење на имплементацијата на активностите од компонентата “Ефикасно управување со јавните ресурси – фискална транспарентност” од Акциски план за Отворено Владино Партнерство 2014 – 2016 година
  Повеќе
 • Работна група за следење на имплементацијата на активностите од компонентата “Слобода на информации” од Акциски план за Отворено Владино Партнерство 2014 – 2016 година
  Повеќе
 • EITI Global Conference
  Повеќе
 • Обука за примена на методологијата за оценка на нивото на реактивна и проактивна транспарентност на јавните институции
  Повеќе
 • Обука за буџетско и програмско планирање и реализација на Превентивните програми на Министерството за здравство и пристап до информации од јавен карактер
  Повеќе

Публикации

> <
 • Во 2015 година нема напредок во нивото на транспарентност на јавните институции во РМ
  Повеќе
 • Дали вклучувањето во иницијативата за Отворено владино партнерство за Владата на РМ претставува приоритет или пак само следење на глобалните трендови?
  Повеќе
 • Аларм 32 – Буџетот за здравство на РМ за 2016 година
  Повеќе
 • Водич за отворена влада - Наменски извештај
  Повеќе
 • Оценка за степенот на проактивност на јавните институции во РМ за 2014 година
  Повеќе
 • Отворање на владата - Водич за најдобри практики на транспарентност, отчетност и граѓанско учество во јавниот сектор
  Повеќе
 • From informing to empowering: Best practices and recommendations for improving government-civilsocietyinteractions within the OGP
  Повеќе
 • Access to information commitments in OGP action plans
  Повеќе