Вести

> <
 • НОВ БУЏЕТСКИ КОЛАЧ: Дали поплавите ги потопија владините политики?
  Повеќе
 • Каде ќе се крати, а каде ќе се додава со ребалансот на буџетот
  Повеќе
 • Колку Владата не задолжува секоја секунда?
  Повеќе
 • Во вторник ново задолжување од 30 милиони евра
  Повеќе
 • Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013
  Повеќе
 • Усвоен Буџетот за 2016 - Најголем од осамостојувањето
  Повеќе
 • Fiscal Monitor
  Повеќе
 • Global Financial Stability Report
  Повеќе

Настани

> <
 • Отворено владино партнерство – подобрување на процесот на подготовка на акциониот план за поефикасни мерки
  Повеќе
 • Работна група за следење на имплементацијата на активностите од компонентата “Ефикасно управување со јавните ресурси – фискална транспарентност” од Акциски план за Отворено Владино Партнерство 2014 – 2016 година
  Повеќе
 • Работна група за следење на имплементацијата на активностите од компонентата “Слобода на информации” од Акциски план за Отворено Владино Партнерство 2014 – 2016 година
  Повеќе
 • EITI Global Conference
  Повеќе
 • Обука за примена на методологијата за оценка на нивото на реактивна и проактивна транспарентност на јавните институции
  Повеќе
 • Обука за буџетско и програмско планирање и реализација на Превентивните програми на Министерството за здравство и пристап до информации од јавен карактер
  Повеќе
 • Health and Money: Budget advocacy and analysis for health rights, Salzburg, Austria
  Повеќе
 • TALEARN workshop, Rio 2015
  Повеќе

Публикации

> <
 • Во 2015 година нема напредок во нивото на транспарентност на јавните институции во РМ
  Повеќе
 • Дали вклучувањето во иницијативата за Отворено владино партнерство за Владата на РМ претставува приоритет или пак само следење на глобалните трендови?
  Повеќе
 • Аларм 32 – Буџетот за здравство на РМ за 2016 година
  Повеќе
 • Водич за отворена влада - Наменски извештај
  Повеќе
 • Оценка за степенот на проактивност на јавните институции во РМ за 2014 година
  Повеќе
 • Отворање на владата - Водич за најдобри практики на транспарентност, отчетност и граѓанско учество во јавниот сектор
  Повеќе
 • From informing to empowering: Best practices and recommendations for improving government-civilsocietyinteractions within the OGP
  Повеќе
 • Access to information commitments in OGP action plans
  Повеќе