Вести

> <
 • EU - Liberties’ Media Freedom Report 2024: Freedom of the Press Reaching Breaking Point
  Повеќе
 • 2024 RSF World Press Freedom Index
  Повеќе
 • Countries With the Best, & Worst, Living Standards: Data
  Повеќе
 • OECD Social, Employment and Migration Working Papers
  Повеќе
 • Open Gov Week 2024
  Повеќе
 • 55 Local Governments Join International Partnership
  Повеќе
 • Publication: Tracking Universal Health Coverage: 2023 Global Monitoring Report
  Повеќе
 • World Bank Group Aims to Expand Health Services to 1.5 Billion People
  Повеќе

Настани

> <
 • Обука за градење на капацитетите на членовите на работните групи формирани во рамки на Мрежата на ГОи за ПОВ
  Повеќе
 • Реакција на изјавите од вчерашната прес конференција на министерот за здравство и претседателот на Комисијата за заразни болести
  Повеќе
 • Одржана е-конференција „Отворено владино партнерство – дијалог за Националниот акциски план 2021-2023“
  Повеќе
 • Јавен повик за пријавување учество во процесот на ко-креирање на Акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023 година
  Повеќе
 • Учество во емисијата КОД, за прибирањето и трошењето на средствата за справување со пандемијата
  Повеќе
 • Информација за медиуми – 18.05.2020
  Повеќе
 • На 7 април 2020 година, Светскиот ден на здравјето, солидаризирајте се за универзални јавни здравствени политики во Европа
  Повеќе
 • Комерцијализацијата на здравјето значително негативно влијае врз нашето здравје
  Повеќе

Публикации

> <
 • Колкаво е нивото на реактивност и проактивност кај јавните институции во РСМ во 2021 година
  Повеќе
 • Колкаво е нивото на реактивна транспарентност кај јавните институции во РСМ во 2021 година
  Повеќе
 • Колкаво е нивото на проактивна транспарентност кај јавните институции во РСМ во 2021 година
  Повеќе
 • Колкаво е нивото на реактивност и проактивност кај јавните институции во РСМ во 2020 година
  Повеќе
 • Колкаво е нивото на реактивна транспарентност кај јавните институции во РСМ во 2020 година
  Повеќе
 • Колкаво е нивото на проактивна транспарентност кај јавните институции во РСМ во 2020 година
  Повеќе
 • Со 38.3 милиони УСД добиени со заем од Светска Банка, Владата се справуваше со последиците од COVID-19
  Повеќе
 • Пристап на жените до пазарот на труд и активните политики за вработување
  Повеќе