Преглед на поставено прашање и одговор :

Прашањето го поднесе (kонтакт e-mail) : info@cid.mk

Наслов на прашање :Виза за краткорочен престој за учесници на семинар во Р. Македонија

Прашање :Почитувани, Поради организирање на семинар во февруари, 2019, во рамките на Еразмус + програмата која е финансирана од Европската комисија, очекуваме учесници од следните држави за кои ве замолуваме да ни ги дадете следните информации: 1. Јужна Африка - Дали лицето мора да поседува виза? Ако не, колку дена може да престојува во Р. Македонија без виза. Ако да, кој тип на виза е потребен и кои се условите кои лицето треба да ги исполнува; која документација треба да ја подготви лицето за аплицирање за истата; каде е лоцирана надлежната амбасада за таа земја; кој временски период е потребен за процесирање на документацијата? 2. Фиџи - Дали лицето мора да поседува виза? Ако не, колку дена може да престојува во Р. Македонија без виза. Ако да, кој тип на виза е потребен и кои се условите кои лицето треба да ги исполнува; која документација треба да ја подготви лицето за аплицирање за истата; каде е лоцирана надлежната амбасада за таа земја; кој временски период е потребен за процесирање на документацијата? 3. Др Конго - Дали лицето мора да поседува виза? Ако не, колку дена може да престојува во Р. Македонија без виза. Ако да, кој тип на виза е потребен и кои се условите кои лицето треба да ги исполнува; која документација треба да ја подготви лицето за аплицирање за истата; каде е лоцирана надлежната амбасада за таа земја; кој временски период е потребен за процесирање на документацијата? 4. Камерун - Дали лицето мора да поседува виза? Ако не, колку дена може да престојува во Р. Македонија без виза. Ако да, кој тип на виза е потребен и кои се условите кои лицето треба да ги исполнува; која документација треба да ја подготви лицето за аплицирање за истата; каде е лоцирана надлежната амбасада за таа земја; кој временски период е потребен за процесирање на документацијата? 5. Канада - Дали лицето мора да поседува виза? Ако не, колку дена може да престојува во Р. Македонија без виза. Ако да, кој тип на виза е потребен и кои се условите кои лицето треба да ги исполнува; која документација треба да ја подготви лицето за аплицирање за истата; каде е лоцирана надлежната амбасада за таа земја; кој временски период е потребен за процесирање на документацијата? Дополнително, би Ве замолиле да ни дадете одговор на следните прашања: 6. Дали постои можност целосната документација за аплицирање за виза да биде испратена преку електронска пошта и/или брза пошта DHL до надлежната амбасада која ќе ги процесира и ќе донесе одлука, со тоа што доколку лицето ја добие визата, истата да ја подигне при слетување на Меѓународен Аеродром Скопје? 7. Дали доколку лицето од горенаведените земји поседува Шенген виза за повеќе влезови, истото може да престојува во Р. Македонија без посебна виза за Р. Македонија? Однапред Ви благодариме. Со почит, Здружение Центар за интеркултурен дијалог

Поставено до :Министерство за надворешни работи

Нема одговор на ова прашање
Назад