Преглед на поставено прашање и одговор :

Прашањето го поднесе (kонтакт e-mail) : v.sekuloski@gmail.com

Наслов на прашање :Субвенции

Прашање :Кое лице/фирма добива најмногу субвенции за земјоделие во РМ?

Поставено до :Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство

Нема одговор на ова прашање
Назад