Претходно|1|Следно

Виза за краткорочен престој за учесници на семинар во Р. Македонија

Почитувани, Поради организирање на семинар во февруари, 2019, во рамките на Еразмус + програмата која е финансирана од Европската комисија, очекуваме учесници од следните држави за кои ве замолуваме да ни ги дадете следните информации: 1. Јужна Африка - Дали лицето мора да поседува виза? Ако не, колку дена може да престојува во Р. Македонија без виза. Ако да, кој тип на виза е потребен и кои се условите кои лицето треба да ги исполнува; која документација треба да ја подготви лицето за аплицирање за истата; каде е лоцирана надлежната амбасада за таа земја; кој временски период е потребен за процесирање на документацијата? 2. Фиџи - Дали лицето мора да поседува виза? Ако не, колку дена може да престојува во Р. Македонија без виза. Ако да, кој тип на виза е потребен и кои се условите кои лицето треба да ги исполнува; која документација треба да ја подготви лицето за аплицирање за истата; каде е лоцирана надлежната амбасада за таа земја; кој временски период е потребен за процесирање на документацијата? 3. Др Конго - Дали лицето мора да поседува виза? Ако не, колку дена може да престојува во Р. Македонија без виза. Ако да, кој тип на виза е потребен и кои се условите кои лицето треба да ги исполнува; која документација треба да ја подготви лицето за аплицирање за истата; каде е лоцирана надлежната амбасада за таа земја; кој временски период е потребен за процесирање на документацијата? 4. Камерун - Дали лицето мора да поседува виза? Ако не, колку дена може да престојува во Р. Македонија без виза. Ако да, кој тип на виза е потребен и кои се условите кои лицето треба да ги исполнува; која документација треба да ја подготви лицето за аплицирање за истата; каде е лоцирана надлежната амбасада за таа земја; кој временски период е потребен за процесирање на документацијата? 5. Канада - Дали лицето мора да поседува виза? Ако не, колку дена може да престојува во Р. Македонија без виза. Ако да, кој тип на виза е потребен и кои се условите кои ли...

Прегледај

nelegalno odzemen imot

del od niva ni bese odzemena za izgradbata na avtopatot stip-miladinovci na dvapati zemaa od nea i za toa ne obeshtetija. Od taa niva ostana povrshina na koja gradeznite rabotnicii ja skladirat zemjata koja ja iskopuvaa i po odreden period BEZ NICHIJA DOZVOLA I BEZ DA NE KONSULTIRAAT toa mesto go iskoristija za temel na nadvoznjak eden od stolbovite nosachi na nadvoznjakot se naoga vo ona mesto koe ostana od nivata . Do den deneshen nikoj ne stapi vo kontakt so nas nitu dobivme obeshtetuvanje za odzemenoto zemjishte .koj e odgovoren za ovaa oblast kade da pobarame obeshtetuvanje ? ...vi blagodaram Прашање : del od niva ni bese odzemena za izgradbata na avtopatot stip-miladinovci na dvapati zemaa od nea i za toa ne obeshtetija. Od taa niva ostana povrshina na koja gradeznite rabotnicii ja skladirat zemjata koja ja iskopuvaa i po odreden period BEZ NICHIJA DOZVOLA I BEZ DA NE KONSULTIRAAT toa mesto go iskoristija za temel na nadvoznjak eden od stolbovite nosachi na nadvoznjakot se naoga vo ona mesto koe ostana od nivata . Do den deneshen nikoj ne stapi vo kontakt so nas nitu dobivme obeshtetuvanje za odzemenoto zemjishte .koj e odgovoren za ovaa oblast kade da pobarame obeshtetuvanje ? ...vi blagodaram ...

Прегледај


nelegalno prisvoen imot

del od niva ni bese odzemena za izgradbata na avtopatot stip-miladinovci na dvapati zemaa od nea i za toa ne obeshtetija. Od taa niva ostana povrshina na koja gradeznite rabotnicii ja skladirat zemjata koja ja iskopuvaa i po odreden period BEZ NICHIJA DOZVOLA I BEZ DA NE KONSULTIRAAT toa mesto go iskoristija za temel na nadvoznjak eden od stolbovite nosachi na nadvoznjakot se naoga vo ona mesto koe ostana od nivata . Do den deneshen nikoj ne stapi vo kontakt so nas nitu dobivme obeshtetuvanje za odzemenoto zemjishte .koj e odgovoren za ovaa oblast kade da pobarame obeshtetuvanje ? ...vi blagodaram ...

Прегледај

Субвенции

Кое лице/фирма добива најмногу субвенции за земјоделие во РМ?...

Прегледај


Барање за информација од јавен карактер

Колку приходи се остварени во буџетот на РМ за 2015 година?...

Прегледај

Барање за информации од јавен карактер (Трезор)

Колку средства се прибрани во буџетот на РМ во 2014 и во 2015 година по основ на Холандскиот грант ОРИО (грант за поставување на интегриран систем за здравствена заштита на мајките и децата за подобрување на здравствените исходи во РМ)? За што се потрошени парите прибрани по овој основ во 2014 и 2015 година?...

Прегледај


Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер

Колкаво количество на цигари е увезено во Р. Македонија во текот на 2014 и 2015 година? (податоците наведете ги поединечно за секој од бараните периоди)...

Прегледај


Претходно|1|Следно